Activități

Proiectul ”Punți în dezvoltare” urmărește să genereze o multitudine de efecte pozitive și de lungă durată în școlile partenere, dar și asupra persoanelor implicate direct sau indirect în activități. Proiectul se va desfășura între lunile Martie 2022 – Iunie 2023 în cinci unități școlare partenere din județul Sibiu care au un procent de minimum 20% de elevi înscriși de etnie roma.

 Grupurile țintă ale proiectului sunt profesorii din şcolile partenere care lucrează cu copii romi, 70 de părinţi (romi şi neromi) ai elevilor implicați în activități de învățare/conștientizare în domeniul anti-discriminării, ateliere de lucru, educație comunitară și minimum 200 de elevi care vor fi implicați în activitățile de conștientizare în domeniul incluziunii.

Comunitatea romă prezintă un nivel mai scăzut de școlarizare, un nivel de analfabetism mai mare, o rată mai înaltă de abandon școlar, o prezență mai redusă de studenți romi în educația superioară și, în general, mai puțin succes școlar.

Grupul țintă direct al proiectului va fi implicat în implementarea Planului de acțiuni propus în acest proiect, axat pe:

– învățare/sensibilizare anti-discriminare

– campanie de informare publică cu sprijinul rețelelor de socializare și mass-media mainstream

– activități artistice sub forma de concursuri pentru sensibilizarea împotriva discriminării cu expoziții online și offline de desene, picturi, sculptură, poezie, muzică și spectacole de dans

– ateliere (unul pe an) care implică reprezentanți ai sectorului public și privat

– seminarii care implică ONG-uri internaționale, universități și alte instituții/entități axate pe educația publică și R&I concentrate pe științe sociale și umaniste

– Campanie de educație publică sub formă de pliante, clipuri video, interviuri, eseuri și articole. – Raportul final al proiectului va fi publicat în Open Access, incluzând un suport metodologic și un set de instrumente inclus în Ghidul împotriva antițiganismului, care conține concluzii valoroase ale proiectului, precum și recomandările noastre pentru publicul larg, pentru părinți și pentru practicieni din domeniul relevant. EXCLUZIUNEA SOCIALĂ a comunităților este un proces multidimensional care genereaza o ruptura sociala progresiva, detașând indivizi și grupuri de relatiile sociale normale și împiedicându-i pe aceștia sa participe în totalitate la activitățile sociale guvernate de normative general acceptate de societatea în care trăiesc.

Combaterea acesteia printr-un proces contrar de INCLUZIUNE SOCIALĂ necesita o abordare complexă și integrată, pluridisciplinara. Activitățile proiectului confera un caracter inovativ și integrativ care combină într-o succesiune eficientă și eficace, activități legate de educație, adresate atât copiilor, cât și părinților, dar și cadrelor didactice. Sperăm că acțiunile de sustenabilitate, vor avea impact asupra inspectorilor școlilor și a cadrelor didactice din alte școli din regiune și îi vor determina să reproducă experiența noastră. În mod alternativ, vor fi încurajați să descopere noi modalități de abordare a acestei probleme sociale care pot avea efecte negative de lungă durată (persoanele excluse din comunitate devreme vor fi, cel mai probabil, excluse în anii de viață).

Translate »