Nu pentru că trebuie, ci pentru că îmi pasă!

 1. DIVERSITATEA

              În cadrul acestui modul am derulat aceaste activitati. Scopul acestora a fost acela de a familiariza părinții cu conceptul de diversitate culturală. Comunitatea rurală este un mediu în care diversitatea vine din diferențele culturale accentuate în ceea ce privește unele aspecte. Am clarificat acest concept și am integrat în activități aspecte din viața cotidiană, amintind de impactul pe care îl au asupra lor și a copiilor. Am subliniat că diversitatea culturală este un beneficiu atunci când ne raportăm la aspectele importante și valoroase pe care și le pot însuși, dar și la aspectele pe care le putem ajusta pentru propria evoluție plecând de la bunele exemple.

 • IDENTITATEA

                Modulul doi a avut un obiectiv care a mutat atenția pe individ, plecând de la întreg grupul social. A fost important de discutat despre valoarea fiecărei persoane în parte și despre modul în care ne raportăm fiecare la identitatea sa. S-a avut în vedere discutarea mai multor aspecte legate de acest subiect care s-au referit la:

 • Documentele de identitate;
 • Trăsături personale;
 • Valori personale;
 • Calități;

           Toate aceste aspecte au condus la clarificări ce au determinat creșterea stimei de sine a persoaneleor participante și nu numai. A ști cine ești te determină să ocupi locul corespunzător.

 • PREJUDECĂȚI ȘI EGOCENTRISM

        Limitarea accesului la educație determină însușirea unor valori pe care le transmitem de la o generație la alta. În comunitatea din mediul rural, moștenirea culturală se preia cu o anumită limitare specifică generașiei anterioare. Este necesar să fie filtrată informația pentru a determina părinții să remarce atitudinile care conțin prejudecăți și felul în care îi influențează pe copii. Un părinte care știe cum să evite prejudecălile, va influența evoloția copilului în cel mai firesc mod, fără bariere de ordin negativ. Părinții au fost informați asupra modului în care prejudecata și egocentrismul i-a impactat și pe ei și că împreună putem să diminuăm fenomenul pri activitățile din cadrul acestui proiect.

 • STEREOTIPURI ȘI PREJUDECĂȚI

În cadrul acestui modul am urmărit clarificarea conceptelor de stereotip și prejudecată, cum se formează acestea și cum le putem evita, tinând cont de interesul pe care îl manifestăm cu toții referitor la copii. Preluarea strereotipurilor și prejudecăților din mediul familial și social fără să fie cunoscut impactul determinp scăderea calității vieții, ceea ce ne impactează pe toți la nvel social. Clarificând cu părinții aceste aspecte, am urmărit o înțelegere a fenomenelor sociale și a modului în care ne impactează pe perioade lungi. O schimbarea de la nivel familial va determina schimbarea și al nivel social.

 • PREJUDECĂȚI FORMATE DE MASS-MEDIA

Saltul tehnologic de care beneficiază omenirea a avut consecințe pozitive, dar și negative. Am urmărit informarea părinților referitor la felul în care receptează informația pe canalele mass-media pe care le au la îndemână. Au fost informați cum să discrimineze informația reală de cea falsă. S-au dezbătut subiecte legate de prejudecățile care formează o atitudine nepotrivită în rândul copiilor. Chiar și obiectivul proiectului, acela de a merge copii în tabără, a fost întâmpinat cu unele prejudecăți din partea părinților și a fost necesar să le demontăm pentru a putea lărgi orizontul la nivel familial, dar și comunitar.

 • VALORI PERSONALE

Activitatea cu acest titlu a venit ca o consecință firească a activităților anterioare. Identificarea valorilor personale conduce către îmbunătățirea stimei de sine și ridicarea standardelor, atât ăn familie, cat și în societate. Pierderea valorilor personale prin lipsa locului de muncă, prin scăderea calității vieții, a unui mod de trai precar, a lipsei culturii, nu face decât să ne conducă spre o devalorizare personală, dar și la nivel social. Am derulat activități care să îi facă pe părinți să identifice valorile, exercițiu pe care să îl includă în rutina familială cu scopul de a face același lucru cu copiii lor.

 • INCLUDERE – EXCLUDERE SOCIALĂ

Majoritatea oamenilor își doresc o recunoaștere în plan social și din acest motiv am desfășurat activitatea cu acest titlu în cadrul grupului de părinți. Au fost familiarizați cu ceea ce se întâmplă în comunitate atunci când întâlnesc aceste două aspecte. Am clarificat care sunt cauzele care determină cele două manifestări și am discutat despre posibile soluții ăn cazul excluderii sociale. Participarea la acest proiect a făcut posibilă incluziunea socială prin formarea grupului de copii, al grupului de părinți și prin colaborarea în cadrul activităților. Ceea ce a fost important de punctat, a fost că putem evita cu ușurință excuderea socială prin activitățile educaționale care conduc la diluarea prejudecăților și stereotipurilor culturale.

 • DISCRIMINARE ȘI EXCLUDERE

Am lucrat cu părinții în cadrul acestui modul pentru a trece în revistă efectele pe care discriminarea și excludera le produc pe termen scurt și lung. Am concluzionat că ei sunt actorii care pot ajuta copiii să nu mai suporte consecințele așa cum ei au fost nevoiți să o facă din lipsa unor valori la nivel comunitar. Accesul la informație a determinat părinții să recunoască care au fost cele mai greu de suporta momente când au fost discriminați și excluși social de alte persoane. A fi defavorizat social este mai puțin posibil atunci când ești informat referitor la drepturi, soluții, cadrul social și cultural este modificat cu ajutorul activităților din proiect care vin în sprijinul lor și al familiilor lor.

Activitatea aceasta se deruleaza pe toata durata proiectului.

Translate »