Ghid de bune practici

IO6- Realizarea unui ghid de bune practici- Ghidul de bune practici favorizează accesul cadrelor didactice și a altor persoane interesate la un material elaborat la finalul acestui proiect. Vor fi prezentate problematicile  din comunitățile defavorizate, dar și soluții potrivite elaborate de participanții la curs împreună cu formatorii. Oportunitatea de a crea accesul la teoria de specialitate, de a crea un cadru adecvat privind lucrul asupra unei problematici oferă posibilitatea de a valida noi viziuni obținute în urma lucrului efectiv în mijlocul unor comunități care pot oferi oameni cu un potențial adaptat mai bine cerințelor mediului social. Acest ghid va promova o atitudine incluzivă si responsabilă social în condițiile implicării generate de nevoia de a fi în pas cu schimbarea care se produce în lume. Ghidul va fi pus la dispoziția beneficiarilor în format electronic și va fi promovat pe paginile media dedicate acestui proiect. Materialul va cuprinde un numar estimativ de 50 de pagini, publicate in mediul online, precum si tiparit intr-un numar estimativ de 50 de exemplare.

Cap I Repere teoretice privind mediile defavorizate

Cap II  Stabilirea standardelor educationale

Cap III Repere specifice copiilor defavorizati

Cap IV Diversitatea culturala- modalitati de abordare

Cap V Strategii de evolutie a copiilor din mediile defavorizate

Cap VI  Impactul educatiei asupra mediilor culturale

Translate »