Integrarea socială

Inteligența socială poate fi privită ca fiind abilitatea pe care cadrul didactic o poate folosi pentru medierea conflictelor apărute în mediul școlar. Această sesiune de formare asigură un câștig pentru toți actanții mediului educațional. Clarificările și prezentarea modului prin care un cadru didactic pregătit poate media conflictele, conduce către introiectarea unui model adaptat realității unui mediu social în care sunt condiții reduse de trai decent. Se  prezintă cadrelor didactice modalități prin care pot antrena copii în vederea medierii conflictelor începând cu locul de joacă. Prezentarea unor modele de bune practică poate aduce o soluție posibilă fiecărui cadru didactic care se confruntă cu problematică aceasta a copiilor defavorizați.

Prezentarea unor tehnici de autocontrol permite cadrului didactic să învețe copilul să regăsească echilibrul în mijlocul unor situații conflictuale, înainte ca situația să degenereze și să producă daune nedorite.

ENGLISH VERSION

Social intelligence can be seen as the skill that teachers can use to mediate conflicts that arise in the school environment. This training session provides a win-win for all actors in the educational environment. Clarification and presentation of how a trained teacher can mediate conflicts leads to the introduction of a model adapted to the reality of a social environment where there are few decent living conditions. Teachers are shown ways in which they can train children to mediate conflicts starting from the playground. The presentation of good practice models can provide a possible solution for every teacher faced with the problem of disadvantaged children.

The presentation of self-control techniques enables the teacher to teach the child to regain balance in the midst of conflict situations, before the situation degenerates and causes unwanted damage.

Translate »